Řešení v oblasti geodetických služeb

Geodézie Jeseníky

Společnost Geodézie Jeseníky s.r.o. založil Ing. Robert Christmann. Díky dlouholeté praxi garantujeme výsledky zeměměřických činností v souladu s právními předpisy především v oblastech katastru nemovitostí a investiční výstavby. Zajišťujeme funkci odpovědného geodeta.
Spolupracujeme s městskými úřady, obecními úřady a Státním pozemkovým úřadem. Své služby nabízíme také správcům inženýrských sítí, soukromým firmám i fyzickým osobám. Firma disponuje potřebnou měřící a výpočetní technikou odpovídající současnému standartu.

Nabídka geodetických prací

Katastr nemovitostí

  • Vyhotovení geometrických plánů pro rozdělení pozemku, vyznačení budovy, průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemku, vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku
  • Vytyčení vlastnických hranic


Výstavba

  • Vyhotovení podkladů pro projekt
  • Vytyčení stavby
  • Geodetické zaměření skutečného stavu provedení stavby

Inženýrské sítě

  • Vytyčení projektovaných tras inženýrských sítí
  • Zpracování PD dle metodiky ČEZ Distribuce a.s.
  • Zpracování DSPS dle metodiky ČEZ Distribuce a.s.
  • Geodetické zaměření skutečného stavu ostatních inženýrských sítí

Díky individuálnímu přístupu najdeme řešení pro každého zákazníka.

Naši zákazníci

Spolupracuje například s těmito firmami:

Objednávka

Geometrický plán pro

Zaměření přípojky:

KONTAKTY

KANCELÁŘ:

Lipovská 1177/24
790 01 JESENÍK

mobil: 606 917 777
e-mail: christmann@seznam.cz

 

Ing. Robert Christmann

ředitel 606 917 777

Ing. Petr Christmann

zpracování geometrických plánů 602 577 582

 

Marek Divina

geodet 721 084 719

Mgr. Ondřej Knotek

geodet 720 433 269

Bc. Daniela Ondruchová

zpracování geometrických plánů 775 004 224