- vyhotovení geometrických plánů
- vytyčení vlastnických hranicOnline objednávka služeb


Vytyčení vlastnických hranic pozemků

- vytyčení vlastnických hranic podle katastru nemovitostí
- vytyčení vlastnických hranic podle návrhu přídělu
- vytyčení vlastnických hranic podle předchozích právních změn
- vytyčení vlastnických hranic restitučních nároků
- vytyčení vlastnických hranic náhrad pozemků PF ČR