- vyhotovení geometrických plánů
- vytyčení vlastnických hranic
Online objednávka služeb


Poradenská činnost

- rádi Vám poskytneme informace v oblasti katastru nemovitostí, poradíme se zápisem a převodem vlastnických a jiných práv k nemovitostem