- vyhotovení geometrických plánů
- vytyčení vlastnických hranicOnline objednávka služeb


Měřické práce v investiční výstavbě

- vytyčení individuální stavby RD, garáží apod.
- budování bodových polí
- vytyčení bytové výstavby většího rozsahu
- vytyčovací práce při výstavbě silnic
- vytyčovací práce při výstavbě inženýrských sítí
- vyhotovení podkladů pro projektování
- zaměření podélných a příčných profilů