- vyhotovení geometrických plánů
- vytyčení vlastnických hranicOnline objednávka služeb


Geometrický plán se vyhotovuje

- pro rozdělení pozemků
- pro změnu hranice pozemku
- pro vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich vnějšího obvodu v katastru
- pro doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud evidovaný
zjednodušeným způsobem
- pro opravu geometrického a polohového určení nemovitostí
- pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku
- pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku