Online objednávka služeb


Ceník služeb

 

Vyhotovení geometrického plánu  
- pro rozdělení nebo změnu hranice pozemku      4.000,- Kč/100m
- pro vyznačení budovy nebo změnu jejího vnějšího obvodu      3.800,- Kč/100m
- pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku   3.600,- Kč/100m
   
Vyhtyčení vlastnických hranic  
- vytyčení hranice pozemku      4.000,- Kč/100m
   
Stabilizace lomového bodu vlastnické hranice plastovým znakem
- plastový bod 160,- Kč/ks
   
Polohopisný a výškopisný plán pro projekt
- zhotovení plánu 5.000 - 7.000,- Kč/ha
   
Ceny uvedeny bez 20% DPH  

Využijte možnost objednání geodetických a kartografických prací online